+86-13571793445 selina@rxwirelinetools.com
สถานที่ตั้งปัจจุบัน: บ้าน » สินค้า » เครื่องมือเสริมแบบมีสาย

เครื่องมือเสริมแบบมีสาย

เครื่องมือเสริมแบบมีสายเชื่อมต่อกับส่วนล่างของสายเครื่องมือพื้นฐาน และใช้เพื่อทำการตกปลาทราย เจาะบ่อน้ำ ซ่อมท่อ และเทน้ำโคลน การวัดความยาวท่อน้ำมัน ลูกเหล็ก และการกอบกู้วัตถุที่ตกลงมาตามปกติ และการดำเนินการอื่นๆ เพื่อเตรียมการสำหรับการปฏิบัติงานในภายหลัง หรือ ดำเนินการตรวจสอบและบำรุงรักษาบ่อน้ำมันทุกวันให้เสร็จสิ้น

ผลิตภัณฑ์หลัก: เกจคัตเตอร์ไวร์ไลน์สว่านเจาะท่อแบบมีสายBailer ปั๊มทรายแบบมีสายเครื่องมือ Bailer ตัวอย่าง Slicklineตัวระบุตำแหน่งปลายท่อ Slickline.