+86-13571793445 selina@rxwirelinetools.com
สถานที่ตั้งปัจจุบัน: บ้าน » สินค้า » ตัวจัดคิว

ตัวจัดคิว

ตัวจัดคิวแบบมีสายใช้เพื่อนำลวดบนดรัมไปยังกว้าน หรือนำลวดบนกว้านเข้าไปในดรัมแบบจำลองยูทิลิตี้มีข้อดีของโครงสร้างที่เรียบง่ายและการใช้งานที่สะดวก และมีบทบาทสำคัญในขั้นตอนการเตรียมการทำงาน