+86-13571793445 selina@rxwirelinetools.com
สถานที่ตั้งปัจจุบัน: บ้าน » บล็อก » การจำแนกประเภทและคุณลักษณะของเครื่องจักรและอุปกรณ์ปิโตรเลียม

การจำแนกประเภทและคุณลักษณะของเครื่องจักรและอุปกรณ์ปิโตรเลียม

หมวดจำนวน:0     การ:บรรณาธิการเว็บไซต์     เผยแพร่: 2566-07-01      ที่มา:เว็บไซต์

เครื่องจักรและอุปกรณ์ปิโตรเลียมเป็นเครื่องมือสำคัญในกระบวนการผลิตและพัฒนากิจการปิโตรเลียมด้วยการพัฒนาของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประเภทของเครื่องจักรและอุปกรณ์ปิโตรเลียมมีมากขึ้นเรื่อย ๆ และประสิทธิภาพก็สมบูรณ์แบบมากขึ้นเรื่อย ๆในบริบทนี้ วิธีการจัดการอุปกรณ์ก่อนหน้านี้เห็นได้ชัดว่าไม่เหมาะสำหรับการจัดการและการบำรุงรักษาเครื่องจักรและอุปกรณ์ปิโตรเลียมในปัจจุบันอีกต่อไปในมุมมองนี้ กิจการปิโตรเลียมควรทำการวิเคราะห์เชิงลึกเกี่ยวกับปัญหาในงานบริหารจัดการและกำหนดกลยุทธ์การเพิ่มประสิทธิภาพเป้าหมาย

ภาพถ่ายที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรม

1. ประเภทและลักษณะของเครื่องจักรและอุปกรณ์ปิโตรเลียม

เครื่องจักรและอุปกรณ์ปิโตรเลียมมีหลายประเภท มักจะรวมถึงอุปกรณ์ทำปฏิกิริยา อุปกรณ์เปลี่ยนความเย็น ปั๊ม มิเตอร์ และเครื่องจักรระดับมืออาชีพ ฯลฯ หลากหลายประเภททำให้การบำรุงรักษาและการจัดการเครื่องจักรและอุปกรณ์ปิโตรเลียมซับซ้อนขึ้นในอุตสาหกรรมปิโตรเคมีมีผลิตภัณฑ์หลายประเภท ซึ่งนำไปสู่ประเภทเครื่องจักรและอุปกรณ์ปิโตรเลียมที่หลากหลายและข้อกำหนดที่ซับซ้อนในกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี เนื่องจากผลิตภัณฑ์ต่างกัน จะใช้อุปกรณ์หลายประเภท ดังนั้นอุปกรณ์ที่จำเป็นในการจัดการจึงไม่เหมือนกันในกระบวนการผลิตจำเป็นต้องควบคุมมาตรฐานและอุณหภูมิอย่างเคร่งครัด มิฉะนั้น จะทำให้คุณภาพของผลิตภัณฑ์ไม่ได้มาตรฐาน ดังนั้น ข้อกำหนดกระบวนการผลิตและข้อกำหนดทางเทคนิคในกระบวนการผลิตจึงเข้มงวดมากจากเหตุผลข้างต้น ในการจัดการและบำรุงรักษาเครื่องจักรและอุปกรณ์ปิโตรเลียม จำเป็นต้องมีเจ้าหน้าที่มืออาชีพในการดำเนินงาน เพื่อหลีกเลี่ยงความสูญเสียที่ไม่จำเป็นและความเสียหายต่อการพัฒนาขององค์กร

2. มาตรการจัดการและบำรุงรักษาเครื่องจักรและอุปกรณ์ปิโตรเลียม

2.1 จัดทำและปรับปรุงระบบบริหารจัดการเครื่องจักรและอุปกรณ์ปิโตรเลียม

บริษัทน้ำมันส่วนใหญ่ถูกจำกัดด้วยเงินทุน อุปกรณ์การผลิตน้ำมันไม่ได้รับการปรับปรุงตลอดทั้งปี และแม้แต่บริษัทบางแห่งที่ทำงานด้านการจัดการรายวันก็ทำเพียงการบำรุงรักษาง่ายๆ ในขณะเดียวกัน อุปกรณ์เหล่านี้ในการดำเนินงานระยะยาวที่มีโหลดสูง ซึ่งทำให้ปัญหาอายุของเครื่องจักรและอุปกรณ์น้ำมันส่วนใหญ่นั้นร้ายแรง สำหรับงานการจัดการความปลอดภัยของอุปกรณ์เพื่อเพิ่มความยากในการตอบสนองต่อปัญหานี้ ผู้ประกอบการน้ำมันจำเป็นต้องปรับปรุงผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจในเวลาเดียวกันตามสถานการณ์จริงขององค์กร เพื่อพัฒนากลไกการทดสอบและการปรับปรุงเครื่องจักรและอุปกรณ์ปิโตรเลียมทางวิทยาศาสตร์และสมเหตุสมผล เพื่อตรวจหาปัญหาหรือเป็นไปได้ อันตรายที่ซ่อนอยู่ในการซ่อมแซมหรือกำจัดเทคโนโลยีเครื่องจักรและอุปกรณ์เพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดอุบัติเหตุด้านความปลอดภัยความปลอดภัยส่วนบุคคลของพนักงานคุกคามงานนี้จำเป็นต้องมีประสบการณ์เพียงพอและบุคลากรด้านเทคนิคและวิชาชีพที่มีคุณภาพสูงในการให้บริการ ในขณะเดียวกันก็จำเป็นต้องมีความเข้าใจเพียงพอเกี่ยวกับสถานการณ์ภายในของบริษัทน้ำมันและสามารถให้คำแนะนำที่แท้จริงและมีประสิทธิภาพสำหรับการจัดการอุปกรณ์ของ องค์กร

2.2 ใช้บรรทัดฐานการจัดการและจัดการไซต์อย่างเคร่งครัด

ตามสถานการณ์จริงของกิจการปิโตรเลียม องค์กรที่เหนือกว่าในการจัดการอุปกรณ์ควรเลือกผู้จัดการที่มีคุณภาพสูงกว่าจากหน่วยงานทุกระดับเพื่อรับผิดชอบการจัดการอุปกรณ์ของแผนกในการพัฒนางานบริหารจัดการและงานบำรุงรักษาเราควรปฏิบัติตามระบบการจัดการต่าง ๆ อย่างรอบคอบเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีผู้จัดการควรให้ความสนใจกับการฝึกอบรมวิธีการทำงานที่ดี ในงานตรวจสอบประจำวัน กำกับดูแลผู้ปฏิบัติงานให้บันทึกสถานการณ์การส่งมอบอย่างรอบคอบ และเก็บชุดของเอกสารข้อมูลในการทำงานของอุปกรณ์ เพื่ออำนวยความสะดวกในการจัดการและบำรุงรักษาที่ดีขึ้น อุปกรณ์.ในการทำงานจำเป็นต้องบรรลุลำดับหลักและลำดับรองไม่เพียง แต่เพื่อค้นหาสาเหตุของความผิดปกติ แต่ยังต้องซ่อมแซมและกู้คืนอย่างรวดเร็วบุคลากรด้านการจัดการควรเพิ่มการกำกับดูแลไซต์เพื่อให้แน่ใจว่าการดำเนินการตรวจสอบได้ดำเนินการภายในเวลาที่กำหนดเพื่อให้แน่ใจว่าอุปกรณ์ทำงานได้ตามปกติ

จากการตรวจสอบและศึกษาพบว่าเครื่องจักรและอุปกรณ์ปิโตรเลียมมักทำงานในสภาพแวดล้อมที่รุนแรงและได้รับผลกระทบจากปัจจัยต่างๆ ได้ง่าย ซึ่งทำให้ประสิทธิภาพการทำงานของอุปกรณ์เครื่องจักรกลลดลงและนำไปสู่ความล้มเหลวในการทำงานต่างๆในมุมมองของสถานการณ์นี้ บริษัทปิโตรเลียมจำเป็นต้องดำเนินการจัดการและบำรุงรักษาเครื่องจักรและอุปกรณ์ปิโตรเลียมอย่างแข็งขัน ตรวจจับภัยคุกคามที่อาจเกิดขึ้นและอันตรายที่ซ่อนอยู่อย่างทันท่วงที ซ่อมแซมทางวิทยาศาสตร์และเปลี่ยนชิ้นส่วนเครื่องจักรกลที่มีการสึกหรอรุนแรงมากขึ้น และส่งเสริมประสิทธิภาพการดำเนินงานของ รับประกันเครื่องจักรและอุปกรณ์ปิโตรเลียม

1 ความสำคัญในการดำเนินงานของการจัดการและการบำรุงรักษาอุปกรณ์เครื่องจักรกลปิโตรเลียม

ประสิทธิภาพและผลกระทบของการใช้ประโยชน์จากน้ำมันจะได้รับผลกระทบอย่างมากจากประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องจักรและอุปกรณ์ปิโตรเลียมในกระบวนการจัดซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์ปิโตรเลียม ผู้ประกอบการด้านปิโตรเลียมมักมีต้นทุนที่สูงกว่าจากนั้นจำเป็นต้องดำเนินการทางวิทยาศาสตร์ในการจัดการและบำรุงรักษาเครื่องจักรและอุปกรณ์ปิโตรเลียมเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาความเสียหายของอุปกรณ์และยืดอายุการใช้งานของเครื่องจักรและอุปกรณ์นอกจากนี้ เพื่อตอบสนองความต้องการใช้น้ำมันของสังคม เครื่องจักรและอุปกรณ์ปิโตรเลียมจำเป็นต้องทำงานอย่างต่อเนื่องเป็นเวลานาน เพื่อให้ปัญหาการสึกหรอรุนแรงขึ้นได้ง่ายด้วยการพัฒนาการจัดการและงานบำรุงรักษา องค์กรธุรกิจน้ำมันสามารถค้นหาและกำจัดภัยคุกคามความปลอดภัยที่ฝังลึกได้ทันเวลา ดังนั้นความน่าจะเป็นของอุบัติเหตุกะทันหันจะลดลงอย่างมาก

2. เนื้อหาสำคัญของการจัดการและบำรุงรักษาเครื่องจักรและอุปกรณ์ปิโตรเลียม

ในปัจจุบัน อุปกรณ์การผลิตน้ำมันมีความซับซ้อนและมีขนาดใหญ่ เช่น หน่วยสูบน้ำ อุปกรณ์ขนส่งน้ำมัน เป็นต้นในกระบวนการจัดการและบำรุงรักษาเครื่องจักรและอุปกรณ์ปิโตรเลียม จำเป็นต้องชี้แจงจุดเน้นของการจัดการเครื่องจักรอย่างครบถ้วน และใช้มาตรการการจัดการและบำรุงรักษาเป้าหมายร่วมกับสถานการณ์เฉพาะของเครื่องจักรและอุปกรณ์ปิโตรเลียมโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ต้องเน้นประเด็นเหล่านี้:

2.1 ตรวจสอบความสมดุลของอุปกรณ์

เมื่อสภาวะการทำงานที่ไม่สมดุลปรากฏขึ้นในอุปกรณ์เครื่องจักรกล ประสิทธิภาพของอุปกรณ์เองจะลดลง และเกิดความล้มเหลวในการผลิตน้ำมันได้ง่ายดังนั้นในทางปฏิบัติของการใช้ประโยชน์จากน้ำมันจึงจำเป็นต้องควบคุมความสมดุลของอุปกรณ์อย่างเคร่งครัดเมื่อตรวจสอบความสมดุลของอุปกรณ์ จำเป็นต้องตรวจสอบบล็อกสมดุลอย่างครอบคลุมและกำหนดความเข้มของกระแสไฟฟ้าในเชิงวิทยาศาสตร์ยกตัวอย่างหน่วยสูบน้ำ จำเป็นต้องควบคุมอัตราสมดุลปัจจุบันภายใน 70%ในกระบวนการการทำงานของอุปกรณ์ บุคลากรด้านเทคนิคจำเป็นต้องให้ความสนใจแบบเรียลไทม์กับสถานะการทำงานของสิ่งอำนวยความสะดวกของหน่วยสูบน้ำ หากเครื่องชั่งไม่เป็นไปตามข้อกำหนด จำเป็นต้องใช้มาตรการปรับและปรับให้เหมาะสมตามเป้าหมายโดยทั่วไปแล้ว บาลานซ์บล็อกสามารถจัดในตำแหน่งที่เหมาะสมของคานน้ำมันของชุดสูบน้ำ และยังสามารถติดตั้งบาลานซ์บล็อกในส่วนที่สอดคล้องกันของตลับลูกปืนข้อเหวี่ยงได้อีกด้วย

2.2 มุมมองที่ครอบคลุมของชิ้นส่วนเชื่อมต่อทางกล

จากการสำรวจพบว่ามีชิ้นส่วนเชื่อมต่ออุปกรณ์จำนวนมากในโรงงานเครื่องจักรปิโตรเลียม และช่างเทคนิคจำเป็นต้องให้ความสำคัญและดูชิ้นส่วนเหล่านี้ยกตัวอย่างสิ่งอำนวยความสะดวกของหน่วยสูบน้ำ ช่างเทคนิคจำเป็นต้องตรวจสอบชิ้นส่วนที่หลวมและชิ้นส่วนที่มีเสียงดังอย่างระมัดระวัง เช่น เฟืองหมุนและสกรูที่หลวมในการตรวจสอบเฉพาะ สามารถรวมวิธีการสังเกตและวิธีการอื่นๆ เพื่อค้นหาและแก้ปัญหาที่ซ่อนอยู่ เช่น การแตกหักของเพลาและการคลายสกรูได้ทันเวลา เพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดอันตรายมากขึ้นที่อยู่: 401B, สวนอุตสาหกรรมอุปกรณ์ระดับไฮเอนด์, เขตพัฒนาไฮเทค, เมืองเป่าจี, มณฑลส่านซี, จีน
โทร.+86-13571793445
วอทส์แอพ +86-13571793445
อีเมล: selina@rxwirelinetools.com
ลิขสิทธิ์ © 2022 Baoji Ruixin Energy Equipment Co., Ltd. สงวนลิขสิทธิ์| แผนผังเว็บไซต์